Pressmeddelanden & nyheter

 • Lex Maria-anmälan sedan spädbarn avlidit

  Lex Maria

  Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan ett barn avlidit i samband med en förlossning.

 • Lex Maria-anmälan efter missad tumör

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en försenad diagnos av en tumörsjukdom.

 • Lex Maria-anmälan efter sen diagnos

  Lex Maria

  Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en sen diagnos av en höftförändring.

 • Lex Maria-anmälan efter dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall.