Pressmeddelanden & nyheter

  • Granskning av dyrbar utrustning

    Pressmeddelande

    Den dyrbara utrustningen inom landstinget utnyttjas i stort sett på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.

  • TBE-vaccination rekommenderas i riskområden

    Pressmeddelande

    De som vistas i skog och mark inom några begränsade riskområden i Kalmar län rekommenderas att vaccinera sig mot fästingburen hjärninflammation TBE.