Pressmeddelanden & nyheter

 • Lex Maria-anmälan efter självmord

  Lex Maria

  Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

 • Europeiska hjärtstoppsdagen

  Nyhet

  Förra året drabbades närmare 8 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp på och utanför sjukhus. Av dessa överlevde bara 1 370.

 • Lex Maria-anmälan efter läkemedelsmiss

  Lex Maria

  Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en läkemedelsmiss som bidragit till ett dödsfall.

 • Lex Maria-anmälan efter felaktig diagnos

  Lex Maria

  Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en felaktig diagnos som ledde till en allvarlig vårdskada.