Pressmeddelanden & nyheter

 • Västervik topprankas av AT-läkarna

  Pressmeddelande

  Västervik sjukhus rankas återigen som allra bästa AT-ort i landet. Och medicin- och psykiatridelarna i Västervik är också de allra bästa i landet.

 • Landstinget på länskonferens om integration

  Nyhet

  Förbättrad integration, höjd kompetens och ökad samverkan i länet är målet med integrationsprojektet ”Vi blir fler” som startade den 1 september.

 • Lex Maria-anmälan efter miss med vårdintyg

  Lex Maria

  Chefläkare Anna Michaëlsson har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en felaktig handläggning av vårdintyg vid Länssjukhuset i Kalmar

 • Hyrbolagskostnader minskade 20 procent

  Pressmeddelande

  Landstinget i Kalmar län är ett av tre landsting i landet som lyckats sänka sina kostnader för bemanningsbolag under 2017.