Pressmeddelanden & nyheter

 • Lotten fick avgöra dosupphandling

  Pressmeddelande

  I en gemensam upphandling av så kallad dosdispensering minskas den årliga kostnaden för Landstinget i Kalmar län med 7,8 miljoner kronor.

 • Lex Maria-anmälan efter ett dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall.

 • Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en diagnos av blodproppar i lungorna fördröjts.

 • Landstinget anmäler läkare som risk

  Pressmeddelande

  Landstinget anmäler en läkare verksam inom primärvården till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en risk för patientsäkerheten.

 • Idag firar landstinget med tårta

  Pressmeddelande

  I dag firar landstinget med tårta. Samtliga 7 000 anställda oavsett var de jobbar kommer att bli bjudna på tårta under dagen.