Pressmeddelanden & nyheter

 • Folktandvården fyller 80 år

  Nyhet

  En betydelsefull folkhälsoaktör såg dagens ljus den 25 maj 1938, då riksdagen fattade beslut om en av staten finansierad allmän tandvård i Sverige.

 • Följsamhet till klädregler måste prioriteras

  Pressmeddelande

  Mätningen i mars visar ett försämrat resultat av följsamheten till klädregler i landstinget. 86,4 procents följsamhet mot rikets snitt på 93,4.

 • Gåva för att driva Sinnenas park

  Pressmeddelande

  Landstinget får en större gåva för att driva och utveckla Sinnenas park vid Länssjukhuset i Kalmar.

 • Klimatbidrag till landstinget

  Pressmeddelande

  Landstinget får 420 000 kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att installera upp till 24 nya laddplatser.