Pressmeddelanden & nyheter

 • App ska förbättra yngre barns tandhälsa

  Pressmeddelande

  Tandhälsan bland yngre skolbarn har försämrats markant under de senaste fem åren. Med en ny app hoppas Folktandvården kunna vända utvecklingen.

 • Lex Maria-anmälan efter dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall.

 • Avgiftsfria sommarresor för ungdomar

  Pressmeddelande

  I år kan länets sommarlovslediga ungdomar som gått ut årskurs 6, 7, 8, 9 och årskurs 1 och 2 på gymnasiet resa gratis med Kalmar Länstrafik.

 • Så förbereder sig vården inför sommaren

  Pressmeddelande

  Ett flertal åtgärder genomförs för att möjliggöra en bra bemanningssituation under semesterperioden och förberedelser har pågått sedan förra sommaren.

 • Tillgängligheten i fokus

  Pressmeddelande

  En rad insatser för att behålla och öka tillgängligheten till landstingets olika verksamheter, presenterades vid landstingstyrelsens möte idag.