Pressmeddelanden & nyheter

 • Överföringsfel vid e-recept till apotek

  Pressmeddelande

  Ett fel har upptäckts vid överföringen av recept mellan landstingets journalsystem Cosmic och det system apoteken använder.

 • Strokedag 8 maj uppmärksammas i länet

  Nyhet

  Landstingets medicinmottagningar kommer att arrangera och vara delaktiga i följande aktiviteter den 8 maj, som är internationella strokedagen.

 • Länet som e-hälsokluster ska utredas

  Pressmeddelande

  Hur kan Kalmar län bli ett kluster inom e-hälsa med eHälsomyndigheten i Kalmar som bas? Det ska en förstudie ge svar på.

 • Lex Maria-anmälan efter missad tand

  Lex Maria

  Tandvårdschef Lise-Lott Hinsegård Heiding har gjort en anmälan enligt lex Maria efter att det missats att en permanent hörntand inte brutit fram.