Landstingsfullmäktige

Nyhet 2016-09-28

Under onsdagen pågår landstingsfullmäktige på Stufvenäs gästgiveri i Söderåkra där en rad ärenden behandlas.

Under förmiddagen bifölls två motioner. Dels en från Christer Jonsson (C) om sjukdomsförebyggande verksamhet i hela länet, dels en från Pierre Edström (L) om samarbete för bättre vård och kompetensutveckling.

Andra beslut som togs gällde avgifter för cancervård vid Skandionkliniken och strategi för klinisk forskning i länet.

Under eftermiddagen var det interpellationsdebatt och behandling av tre medborgarförslag.

Ett förslag om SMS-livräddare avslogs. Alliansen och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för att utreda förutsättningarna.

Också kring ett förslag om länsfärdtjänst rådde oenighet. Majoriteten avslog förslaget om att införa en länsfärdtjänst medan Allianspartierna ville att en modell för hur det skulle kunna införas tas fram.

Däremot var partierna överens om det tredje medborgarförslaget att utreda möjligheterna att erbjuda förmånscyklar till de landstingsanställda.

Det går att läsa mer om beslutsunderlagen i handlingarna till fullmäktigesammanträdet.