Seniorkort för 8 000 med sjukersättning

Nyhet 2018-10-03

Också de 8 000 personer som har sjukersättning kommer att erbjudas seniorkort inom kollektivtrafiken. Det beslöt landstingsfullmäktige på onsdagen.

1 januari 2018 infördes seniorkort för alla över 65 år. Kortet som kostar 100 kronor i månaden innebär fria resor inom kollektivtrafiken 09.00-15.00 och 18.00-00.00 i den ordinarie linjetrafiken med buss och tåg.

Hittills har kortet inte omfattat personer med sjukersättning, men efter ett medborgarförslag från en privatperson genomförs det nu från årsskiftet.

Fullmäktigeledamöterna ställde sig också positiva till två motioner om att tidigt upptäcka cancer.

Dels pågår ett arbete för att ta fram ett screeningprogram för änd- och tjocktarmscancer. Förberedelserna sker inom sjukvårdsregionen. Under hösten är det tänkt att ett förslag ska läggas fram med tidplan för start och behov av resurser. Det svaret ges på en motion från Göran Nilsson (L).

Dels har landstinget påbörjat arbetet för att införa hemtest för HPV, något som moderaterna Malin Sjölander och Elin Landerdahl motionerat om. En återrapportering ska ske inför landstingsstyrelsen under nästa år.

Landstingsfullmäktige justerade också på onsdagen den politiska organisationen för Region Kalmar län  när det gäller antalet regionråd. En utökning sker för majoriteten (S-C-L) som i fortsättningen får sju regionråd, den samverkande oppositionen (M-KD) får sex och partier som inte ingår i samarbete (SD och V) ett vardera. Med nuvarande politiska förhållande innebär det totalt 15 regionråd.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag om totalt tolv råd, sex för majoriteten och totalt sex för oppositionen.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag om 13 regionråd som skulle fördelas proportionellt efter partiernas storlek.

Miljöpartiet yrkade på att tidigare beslut skulle gälla, vilket innebar nej till utökningen med en rådspost.

Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde en protokollsanteckning om att den politiska organisationen ska utvärderas med start senast september 2021.