Invånare kontaktar vården säkert via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Allt fler länsbor kontaktar vården på nätet

Nyhet 2017-06-14

Allt fler invånare i Kalmar län sköter sina kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. I maj gjordes över 46000 inloggningar på 1177.se.

Totalt gjordes det över två miljoner inloggningar i hela Sverige. Det är en fördubbling av antalet inloggningar sedan början av 2016.

Invånare i Sverige kan kontakta vården och läsa personlig vårdinformation på 1177.se. De flesta loggar in för att läsa sin journal, göra tidbokningsärenden, förnya recept samt att se vilka läkemedel man använder.

Mycket nöjda användare

Att invånarna är mycket nöjda med e-tjänsterna visar resultaten från de mätningar som görs för att ta reda på vad användarna tycker om e-tjänsterna. Betygen har ökat för alla kvalitetsfaktorer. Invånarna upplever framför allt att e-tjänsterna idag är mer användarvänliga, lättförståeliga och att utseendet är mer tilltalande.

Fakta om nöjdkundmätning

Under perioden januari - mars 2017 genomförde 1177 Vårdguiden en mätning av nöjdkundindex (NKI) för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Upplägget var det samma som 2015 då undersökningen genomfördes senast.

Resultatet 2017 för 1177 Vårdguidens e-tjänster har i alla avseenden förbättrats sedan 2015 med ett värde på 76 för invånare, jämfört med 72 i förra mätningen 2015. Det innebär att NKI idag ligger i spannet för vad som kan betraktas som "mycket nöjd" användare.

SCB har skapat modellen som använts för att utvärdera 1177 Vårdguidens e-tjänster. På SCB:s webbplats beskrivs skalan på följande sätt: ett betygsindex under 40 kan klassas som "inte godkänt", medan gränsen för "nöjd" går vid 55 och ett betygsindex på 75 eller högre indikerar "mycket nöjd" användare.

Läs mer på 1177.se om

Så loggar du in i e-tjänsterna

Läs din journal via nätet