Begränsad framkomlighet inför psykiatribygge

Nyhet 2017-08-02

Inför kommande byggstart stängs västra entrén till Hus 48 tillfälligt. Istället hänvisas patienter och besökare i första hand till huvudentrén.

Under hösten kommer det att ske förberedande arbeten inför bygget av de nya psykiatrilokalerna vid Länssjukhuset i Kalmar. Med start den 7 augusti börjar anslutande kulvertar att byggas till den framtida huskroppen. Detta medför begränsad framkomlighet utanför Hus 21. Taxi- och transportzonen flyttas under perioden till näraliggande entrén vid Hus 20, se karta för detaljer. Ska man till någon av mottagningarna i Hus 48 rekommenderas att istället använda huvudentrén. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet. 

Parallellt under hösten byggs även nya parkeringsytor vid Länssjukhuset. De kommer ersätta parkeringsytor som försvinner när det nya psykiatrihuset byggs.

Fakta om de nya psykiatrilokalerna

I direkt anslutning till Länssjukhuset i Kalmar kommer nya lokaler för en specialistpsykiatri i utveckling byggas. Första spadtaget tas i januari 2018 och inflyttning för verksamheterna beräknas kunna ske våren 2021.

Läs mer om de nya psykiatrilokalerna:
Aktuella byggprojekt