#familjeutmaningen - Rörelse och lek tillsammans!

Nyhet 2018-06-21

Nu i sommar kommer #familjeutmaningen lyftas på 1177.se och i fler kanaler tillsammans med andra aktörer.

Detta är en del i landstingets Kom igång-satsning för att främja hälsa med fokus på barn och unga.

Alla barn och unga behöver röra på sig minst 60 min varje dag. Stillasittandet och psykiska ohälsan ökar, därför måste vi alla hjälpa till möjliggöra fysisk aktivitet i barnens vardag. Vuxna är förebilder, skola och föreningsliv är unika arenor för fysisk aktivitet.

Utmaningen pågår även under höstterminen när skolorna är igång igen och fler satsningar tar vid. Syftet är att både inspirera och sprida kunskap om varför fysisk aktivitet är viktigt. Motion och träning har visat sig ha ofattbara effekter på hjärnan och fysisk aktivitet påverkar därmed vår psykiska hälsa.

Fyra filmer med fokus på rörelse och lek tillsammans, och där olika familjer från länet bidrar, kommer spridas via 1177.se, sociala medier och i andra aktörers kanaler. Upplägget är att man ska tagga sina egna rörelser, som inspiration till andra, i film eller på bild med #familjeutmaningen.
Tillsammans skapar vi en aktivare och friskare vardag för barn och unga!

Bakom finns Landstinget i Kalmar län, Smålandsidrotten, Friskis & Svettis och Sveriges Radio P4 Kalmar – i samarbete med länets kommuner.