Landstingsplanen antagen

Nyhet 2017-11-30

Efter tio timmars debatt under två dagar och 19 voteringar kunde landstingsplanen 2018-2020 och budgeten för 2018 antas.

Några förändringar av landstingsstyrelsens budgetförslag skedde inte under fullmäktiges behandling. Totalt omsluter budgeten för nästa år 7,5 miljarder kronor. Det är också den sista landstingsplanen som antas. När fullmäktige samlas för budgetbeslut i november nästa år är det en regionplan som ska antas.

Det går att läsa mer om vad budgeten innehåller här.

Landstingsfullmäktige behandlade två motioner på torsdagseftermiddagen. Dels besvarades en motion från Moderaterna om att inrätta ST-tjänster för sjuksköterskor med det pågående arbetetet med bland annat utbildningsanställningar och den avsiktsförklaring som finns med Vårdförbundet. Dels avslogs en annan M-motion om landstingshälsans roll och ändrad process för sjukanmälan.

Landstingsfullmäktige godkände också den nya politiska organisation som träder i kraft efter nästa års val. SD reserverade sig till förmån för eget förslag.