Höjd åldersgräns för fri tandvård

Nyhet 2017-01-03

Åldersgränsen för fri tandvård höjs i hela landet från den 1 januari 2017.

Höjningen kommer att ske i tre etapper: 2017 höjs åldersgränsen för fri tandvård till 21 år, 2018 till 22 år och 2019 till 23 år.

Att åldersgränsen för fri tandvård höjs innebär att åldersgränsen för rätt till det statliga tandvårdsstödet också höjs. 2017 höjs åldersgränsen för statligt tandvårdsstöd till 22 år, 2018 till 23 år och 2019 till 24 år.

>> Läs mer om beslutet om höjd åldersgräns för fri tandvård