I dag firas Hjälpmedelsdagen

Nyhet 2016-09-23

I dag firas Hjälpmedelsdagen för att uppmärksamma alla hjälpmedel som finns för att livet ska fungera så bra som möjligt.

Nästan var sjunde invånare i Sverige använder någon typ av hjälpmedel för att underlätta sin vardag. En del använder hjälpmedel under en kortare period i livet, exempelvis om de har brutit benet, medan andra behöver ett eller flera hjälpmedel i hela sitt liv.

Om man har en funktionsnedsättning kan man behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Med hjälpmedel menas ofta produkter av olika slag, men även metoder och ny teknik. Man ska kunna få hjälpmedel för att kompensera funktioner som är nedsatta, men också för att bevara funktioner så länge som möjligt eller förebygga att de försvinner.

Fakta/ Hjälpmedelsdagen

Hjälpmedelsdagen, den 23 september, är en ny temadag för att uppmärksamma alla hjälpmedel. Hjälpmedelsdagen har införts av Nätverket för hjälpmedelsverksamhet och kommer att firas den 23 september varje år, med start 2016.