Konstnärligt gestaltningsuppdrag till ny psykiatrisk vårdbyggnad

Nyhet 2017-05-08

Landstinget i Kalmar län bygger en ny psykiatrisk öppenvårdsmottagning i anslutning till sjukhuset i Oskarshamn.

Vi söker nu konstnärer för konstnärlig gestaltning till huset. Det konstnärliga uppdraget är uppdelat i två delar:

  • entré/väntrum
  • skulptural gestaltning i trädgårds/parkmiljö

Den samlade budgeten för de två delarna är 1,3 Milj kr

Intresseanmälan för deltagande i skissuppdrag och eventuellt genomförande lämnas via Konstpool där också mer upplysningar om projektet finns.

Behöriga att lämna intresseanmälan är professionellt verksamma konstnärer med konstnärlig högskoleutbildning eller annan dokumenterad verksamhet på likvärdig nivå.

Sista ansökningsdag är 5 juni 2017.