Kulturnämnden sammanträder

Nyhet 2016-01-08

Landstinget tog vid årsskiftet över ansvaret för regional kulturverksamhet. Kulturnämndens första sammanträde sker den 11 januari.

Sedan den 1 januari 2016 har landstinget ansvaret för regional kulturverksamhet. Landstingets nyvalda kulturnämnd har sammanträde måndagen den 11 januari kl 13.00 i Landstingshuset, Kalmar.

Nämnden kommer att behandla stödet till kulturinstitutioner, studieförbund och organisationer.