Kulturnämndens första fördelning av anslag för 2016

Nyhet 2016-01-12

Kulturnämnden har beslutat att göra en första fördelning av anslag för 2016. I februari görs sedan den slutliga anslagsfördelningen för 2016.

Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 januari att göra en första fördelning av 2016 års anslag till kulturinstitutioner, studieförbund och ungdomsorganisationer. Stödet baseras på 50 procent av det regionala bidraget för 2015.

I början av februari förväntas besked om statligt stöd till kulturverksamhet i länet. På kulturnämndens sammanträde i februari görs en slutlig anslagsfördelning för 2016. Den utgår ifrån en samlad pott med regionalt och statligt anslag.