Landstinget bidrar till minskade koldioxidutsläpp

Nyhet 2017-03-24

Landstinget arbetar ständigt för att minska utsläppen av koldioxid. I samband med Earth Hour är det viktigt att berätta om vårt arbete i klimatfrågan.

Att släcka ljuset en timme är ett sätt att betona vikten av att klimatfrågan finns högt upp på agendan. Landstinget kan inte släcka ner överallt, men vi arbetar med klimatfrågan under årets alla timmar.

Landstinget arbetar kontinuerligt och strategiskt för att minska utsläppen av växthusgaser för minskad inverkan på klimatet. Under det gångna året har landstinget gjort flera insatser i linje med detta. Bland annat har vi gjort en upphandling av 100 % fossilbränslefri busstrafik i länet, vi har driftsatt ett vindkraftverk som producerar 30 % av landstingets förnyelsebara el samt installerat geokyla vid Länssjukhuset.

- Nästa planerade steg är att installera en destruktionsanläggning för lustgas vid Länssjukhuset som kommer minska våra koldioxidutsläpp med ytterligare ca 700 ton, motsvarande 300 bilar. Vi ska även ha en fossilbränslefri tjänsteflotta till år 2020, säger Johanna Schelin, Hållbarhetschef.

Landstinget är en viktig aktör i den hållbara utvecklingen för hela regionen. Vi har ett ansvar att ligga i framkant och skapa förutsättningar för miljövänliga etableringar, för att skapa en hållbar och hälsosam grund för nästa generation.

Om Earth Hour

Earth Hour, som drivs av WWF, är världens största miljömanifestation där människor, företag och organisationer över hela världen visar sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid. Årets Earth Hour är lördagen den 25 mars mellan klockan 20:30 – 21:30.