Landstinget på länskonferens om integration

Nyhet 2017-09-04

Förbättrad integration, höjd kompetens och ökad samverkan i länet är målet med integrationsprojektet ”Vi blir fler” som startade den 1 september.

"Vi blir fler" – Integration, kompetens och organisation (IKO) – är ett ESF-projekt för att höja kunskapen om interkulturella frågor i Kalmar län. Projektet ska leda till att samverkan blir bättre och att organisationer utvecklas. Deltagarna i projektet ska få ökad kunskap i att förstå och hantera kulturmöten och hur man skapar en ännu bättre kvalitet i integrationsarbetet genom högre grad av samverkan.

Landstinget är den del i projektet och på uppstartskonferensen den 1 september deltog både tjänstemän och politiker. På bilden ses Jette Lehrman Madsen, Folktandvården, Ingela Lindström, HR-enheten, Malin Beddesand, planeringsenheten och Kerstin Merkel, folkhögskolan i Gamleby.

Ann Arvidsson, asyl- och flyktinghälsovården, var positiv.

- Jag tycker att detta var en bra konferens med ett brett innehåll, både teoretiska och praktiska lärdomar som jag kan ta med mig och använda i mitt dagliga arbete, säger hon.

Regionförbundet i Kalmar Län är ägare för projektet. Aktörer och samarbetsparter i projektet är Kalmar Kommun, Västervik Kommun, Landstinget i Kalmar Län, Samordningsförbundet, Regionbiblioteken, Linnéuniversitetet, Kalmar Läns Museum, Rädda Barnen och Fryshuset.

Projektet utgör en gemensam insats inom ramen för de utvecklingsområden, som tagits fram i länets gemensamma integrationsstrategi.