Neonatalsatsning klubbad

Nyhet 2017-09-27

Landstingsfullmäktige sa på onsdagen ja till en satsning på drygt 140 miljoner kronor för neonatalverksamheten vid sjukhusen i Kalmar och Västervik.

I Kalmar handlar det om en om- och tillbyggnad där en av sjukhusbyggnaderna, hus 15, kommer att få en ny våning för neonatalverksamheten. Det blir en utökning av lokalerna för att ge utrymme för anhöriga, isoleringsrum, större patientplatser och fler samvårdsrum. Byggstarten beräknas till hösten 2019 och vid årsskiftet 2020/2021 ska den nya neonatalavdelningen kunna tas i bruk. Den totala investeringskostnaden beräknas till 101 miljoner kronor.

Vid Västerviks sjukhus är det en ombyggnad i flera steg som ska skapa utrymmen för anhöriga, isoleringsrum, samtalsrum, större patientplatser och för att utöka från två till fyra samvårdsrum. Byggstarten beräknas till hösten 2018 och inflyttning kommer att ske successivt efter varje avslutad etapp. Våren 2020 kommer hela den ombyggda neonatalverksamheten att vara igång. Totalkostnaden beräknas till 40 miljoner kronor.

Det är behovet av utökade, verksamhetsanpassade och ändamålsenliga lokaler både för de för tidigt födda barnen och deras anhöriga som är grunden till investeringen. I dag överlever barn som inte gjorde det för tio år sedan, samtidigt är de mer vårdkrävande. Prematura barn är också sjukhusens mest infektionskänsliga patientgrupp tillsammans med cancerpatienter. Under senaste åren har också en ökning av multiresistenta bakteriestammar skett på landets nyföddhetsavdelningar. Lokalernas utformning är därför tillsammans med ett aktivt hygienarbete A och O för en patientsäker neonatalvård.

Beslut om ambulansstationer

Ett flertal ambulansstationer i länet kommer att rustas upp de närmaste åren. När det gäller ambulansstationerna i Hultsfred, Emmaboda, Nybro, Borgholm och Högsby som landstinget hyr fortsätter arbetet att tillsammans med hyresvärdarna att ta fram förslag för att skapa ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler. För den landstingsägda stationen i Virserum startar en förstudie om en ny ambulansstation.

Klimatstrategi

Landstingsfullmäktige antog vid onsdagens sammanträde en reviderad klimatstrategi med tydliga mål för landstinget. Allianspartierna och Sverigedemokraterna hade dock avvikande uppfattningar mot majoriteten när det gällde en skrivning om att ersätta köttkonsumtion med mer vegetariska alternativ. Alliansen och SD reserverade sig för sina respektive förslag.

Motioner och medborgarförslag

Sju motioner och tre medborgarförslag behandlades vid landstingsfullmäktige. I samtliga fall följde besluten landstingsstyrelsens förslag som framgår av handlingarna.

Krister Björkegren avtackades

Vid landstingsfullmäktige avtackades också landstingsdirektör Krister Björkegren som från den 1 oktober tillträder som regiondirektör i Region Östergötland.