Nytt på 1177.se

Nyhet 2017-02-09

1177.se har fått en uppdaterad design och en tydligare sökfunktion.

Startsidan på 1177.se har fått en uppdaterad design i och med att sökfunktionen delas upp i två sökflikar: Sök fakta och Sök mottagning.

"Sök mottagning" får i och med detta full sökfunktionalitet direkt på startsidan genom att användare kan göra sökningar på alla typer av geografiska platser och adresser genom ny integration med Google. Förbättringarna syftar bland annat till att tillgodose invånarnas rättigheter att söka och välja vårdmottagning i hela Sverige. Även layouten har uppdaterats och fått en renare design.

Intresseorganisationer och experter på tillgänglighetsfrågor har deltagit i utvecklingsarbetet tillsammans med representanter från regioner och landsting.

»» Till 1177.se