Över 100 000 visningar av filmen ”Vi möter människor – varje dag”

Nyhet 2017-10-31

Landstinget har fokus på bra bemötande. I veckan passerade landstingets film ”Vi möter människor – varje dag” över 100 000 visningar på YouTube.

Vi vill att människor som besöker oss ska känna sig trygga, sedda och bli bra bemötta. Därför jobbar vi ständigt med att förbättra vårt bemötande. Det är en viktig del i landstinget förbättringsarbete för att nå bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.

Landstinget har lyft fram vikten av bra bemötande på olika sätt och filmen "Vi möter människor – varje dag" har i dagarna passerat över 100 000 visningar på YouTube, och långt fler har sett den – många gånger visas den på möten och konferenser med flera hundra personer på plats.

För många medarbetare blir det också en påminnelse om varför man valt just det här yrket. Den påminner om att vi är människor som bär på olika erfarenheter, frågor och känslor när vi möts. Vi vill gärna bidra till att fler reflekterar över hur vi bemöter varandra, se och dela gärna filmen vidare.

Fakta om landstingets värdegrundarbete:
Landstinget i Kalmar län har som mål att erbjuda Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Med det följer ett omfattande kvalitetsarbete i hela verksamheten där värdegrunds- och förbättringsarbete är centrala delar för att nå detta mål. Arbetet sker under den övergripande interna strategin "Varje dag lite bättre – kraften hos många!" med förbättringsanda i vardagen som ledord.

Genom att lyfta det som fungerar, goda exempel och händelser som inneburit en positiv vändning eller kraft, skapas en positiv anda av ständig förbättring. Med hjälp av medarbetarnas sanna berättelser; Varjedag-berättelser, sprids konkreta exempel på vad värdegrundsorden: öppet, engagerat och kunnigt och bra bemötande står för.

Läs mer om landstingets värdegrundsarbete