Råd till personer som varit med om allvarliga händelser

Nyhet 2017-04-10

Den som behöver råd eller stöd i samband med de allvarliga händelserna i centrala Stockholm kan ringa 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden nås på telefonnummer 1177. Sjuksköterskorna som svarar kan ge rätt stöd eller råd för att få kontakt med någon att samtala med om egna eller närståendes  reaktioner.

Det är normalt att reagera på svåra situationer. I artikeln "Råd till dig som varit med om en allvarlig händelse" finns konkreta råd för hur vuxna kan hantera en sådan situation eller hur man kan hjälpa andra.

Ett kapitel ger handfasta tips hur man kan stötta barn som varit med om en allvarlig händelse och ett kapitel vänder sig direkt till tonåringar.