Sista landstingsfullmäktige före valet

Nyhet 2018-05-29

På tisdagen inleddes landstingsfullmäktiges sista sammanträde innan valet den 9 september.

Mötets första dag dominerades av en omfattande interpellationsdebatt där oppositionen hade en lång rad frågor till den sittande majoriteten. Totalt är det 22 interpellationen och en fråga som ska besvaras under de två dagar sammanträdet pågår. Det har blivit extra många interpellationer till maj-mötet eftersom sammanträdet i mars fick ställas in på grund av snöoväder. Interpellationerna finns att läsa här.

föredragningslistan finns också Kulturplan Kalmar län 2022, landstingets årsredovisning, fyra medborgarförslag och åtta motioner. Under mötet kommer också landstinget att ta ställning till verksamhetsorganisationen för Region Kalmar län, som bildas när landstinget och regionförbundet går samman efter årsskiftet.

Landstingsfullmäktige avslutas under onsdagen och är öppet för allmänheten att följa.