Tobaksfria veckan inleds

Nyhet 2017-11-20

Idag startar "Tobaksfria veckan". För landstinget innebär varje vecka ett arbete för ett hälsosammare och tobaksfritt län.

Landstinget har satt målet att arbeta för ett tobaksfritt län 2025. För tre år sedan antogs en strategi för att nå dit. Bland annat har landstinget anslutit sig till Tobacco Endgame - ett opinionsbildningsprojekt för att stötta förändringar i tobakslagen som leder till en utfasning av tobaksbruket i Sverige.

Att välja ett tobaksfritt liv är något av det allra bästa du kan göra för din hälsa. Förutom att skydda dig själv och andra runtom dig från cancer, KOL, grå hy och dålig andedräkt bidrar du också till bättre miljö och villkor om du avstår från tobak. Tobak är ett hinder för en hållbar utveckling i världen.

Om du väljer att sluta med tobak:

  • Halveras risken för hjärtinfarkt redan efter ett år, din blodcirkulation och lungkapacitet förbättras.
  • Förlänger du ditt liv med 5 minuter för varje cigarett du inte rökt
  • Risken för tandlossning minskar
  • Du har ca 20 000 kr över till annat- varje år!

Landstingets insatser i det tobaksförebyggande arbetet

Tobaksfri Duo och Tobaksfri Utmaning
Landstinget arbetar under hela året med att främja tobaksfrihet hos tonåringarna i Kalmar län. På högstadiet jobbar man med kontaktsmetoden Tobaksfri Duo där eleverna tecknar ett kontrakt med en vuxen. Under Tobaksfria veckan kommer personal från Folktandvården vara ute på länets skolor för att prata med eleverna och få fler att gå med i Tobaksfri Duo. Målet är att alla elever ska vara tobaksfria 2020.

Under hösten har en egen utvecklad metod "Tobaksfri Utmaning" lanserats i ytterligare åtta gymnasieskolor. Metoden bygger på en samverkan mellan Landstinget, Folktandvården, kommun och skola, och i ett första skede har Folktandvården besökt skolorna och träffat alla elever på föreläsningar med olika teman. Sammanlagt har drygt 1200 gymnasieelever antagit utmaningen att vara tobaksfria.

Under veckan uppmärksammas satsningen via en digital kampanj med kortfilmer som tagits fram i samverkan med gymnasieelever.

Samarbete och stöd för tobaksavvänjning

I samarbete med  länets kommuner, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga lyfts hälsovinsterna med tobaksfrihet lite extra, bland annat att det på varje hälsocentral finns livsstilsmottagningar där man kan få hjälp att sluta röka eller snusa. Det finns även kostnadsfria appar som Fimpaaa! och Rökfri eller så kan man ringa till Sluta röka linjen. Mer information om tobak och stöd finns på 1177.se

Tobaksfri i samband med operation och tobaksfritt landsting

Landstinget i Kalmar är tobaksfritt vilket innebär att man som besökare och patient ska kunna vistas i våra lokaler utan att behöva utsättas för tobaksrök. I samband med operation erbjuds stöd till att bli tobaksfri för en bättre hälsa både när du ska opereras och i framtiden.

Som stöd i arbetet för ett tobaksfritt län finns både en antagen strategi och handlingsplan med aktiviteter.