Pressmeddelanden & nyheter

  • Lex Maria-anmälan efter läkemedelsmiss

    Lex Maria

    Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en miss av ett läkemedel som skulle förnyats.

  • Val vid regionfullmäktige

    Pressmeddelande

    När det nyvalda regionfullmäktiges på måndagen träffades för sitt första sammanträde för mandatperioden förrättades flera val.