Regionplanen fastställd

Nyhet 2018-11-29

Efter elva timmars debatt fastställdes den första regionplanen för Region Kalmar län på torsdagseftermiddagen.

Det blev sammanlagt 15 voteringar innan det slutliga beslutet var taget. Under debatten skedde två smärre förändringar. Majoriteten i form av S-C-L tillmötesgick Vänsterpartiet när det gällde två skrivningar. Dels handlade det om folkhögskolorna, dels om vården för invånare med kroniska sjukdomar.

Budgeten för 2019 omsluter nästan åtta miljarder kronor. Skattesatsen för nästa år bli oförändrad på 11:37 kronor.

Mer om budgeten för 2019 och regionplanen 2019-2021 finns att läsa i handlingarna här.