Lex Maria-anmälan efter misstänkt självmord

Pressmeddelande 2016-12-20

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett misstänkt självmord.

Fallet gäller en 57-årig kvinna som avled under omständigheter som talar för självmord. Internutredningen från hälsocentralen finner inte några avvikelser i de vårdkontakter som patienten hade med hälsocentralen i nära tid till händelsen. Dödsfallet kom som en överraskning för omgivningen.

Lex Maria-anmälan görs på grund av att det har varit en vårdkontakt inom fyra veckor från självmord.

Mer information

Mattias Alvunger, chefläkare
0480-847 20