1177 en av de mest använda e-tjänsterna

Pressmeddelande 2017-09-26

1177 Vårdguiden är en av de mest använda digitala tjänsterna i Sverige, enligt en årlig enkät av offentliga verksamheter med e-legitimation.

Under 2016 gjordes cirka 15 miljoner inloggningar på 1177.se, för att bland annat boka tider hos vården, förnya recept eller läsa sin journal. Enbart under augusti i år gjordes totalt 2,4 miljoner inloggningar.

För Landstinget i Kalmar län ökade antalet inloggningar med 95 procent mellan 2015 och 2016. Totalt är drygt 96 000 invånare i Kalmar län hittills anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster, vilket innebär att de loggat in en eller flera gånger. Och även under det här året har ökningen fortsatt. I augusti skedde 43 226 inloggningar, vilket är 53 procent mer än förra året.

Idag har invånare tillgång till en rad olika personliga tjänster genom att logga in på 1177.se, sin journal och olika typer av stöd- och behandlingsprogram. Fler tjänster utvecklas efterhand och arbete med att öka tillgänglighet genom webbtidbokning och digitala möten via video pågår inom landstinget.

- Våra e-tjänster innebär att invånaren har enklare tillgång till fler tjänster som ger både insyn och möjlighet till delaktighet kring sin egen hälsa och vård. En ökad användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster underlättar för såväl invånare som landstingets medarbetare. Digitaliseringen ger oss möjligheter som inte tidigare funnits och digitala tjänster kommer alltmer vara en självklar del av hälso- och sjukvården, säger kommunikationsdirektör Anna Strömblad, Landstinget i Kalmar län.

Enkäten som gjorts av E-legitimationsnämnden visar att 1177 Vårdguiden hamnar på tredje plats. Bara Skatteverket och Försäkringskassan har fler inloggningar i sina e-tjänster.

Mer information

Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, Landstinget i Kalmar län
0480-842 59