Västervik topprankas av AT-läkarna

Pressmeddelande 2017-09-04

Västervik sjukhus rankas återigen som allra bästa AT-ort i landet. Och medicin- och psykiatridelarna i Västervik är också de allra bästa i landet.

Årligen skickar Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) ut en enkät till samtliga AT-läkare som får sätta betyg på sin utbildningsort, i år 68 orter.

Förutom att Västervik återigen hamnat på topplats, så noterar också enskilda block absoluta toppresultat. Totalt är det fyra block som bedöms. När det gäller medicin- och psykiatriblocken placeras Västervik som utbildningsort högst. När det gäller kirurgi hamnar man näst högst.

– Vi har jobbat långsiktigt med kvaliteten på utbildningen för våra AT-läkare, Resultatet visar på en jämn och hög kvalitet och det är extra roligt att alla blocken har fått så höga poäng. Våra AT-läkare får god handledning och stöttning av kollegorna från allra första dagen. Vi är lyhörda och har en bra kommunikation med varandra, säger AT-studierektor Johan Liliequist.

I Västervik ger AT-läkarna det allra högsta sammanvägda betyget på 5,75 av möjliga 6,0. Inom de olika blocken får studieorten Västervik 5,9 i medicinblocket, 5,8 i psykiatriblocket, 5,3 i kirurgi och 4,3 i allmänmedicin. Framför allt sticker det kollegiala stödet ut. Både i medicin- och psykiatriblocket ges absolut högsta poäng – 6,0.

Västervik har återkommande fått höga betyg under årens lopp i AT-rankningen.

I år har de svarande haft möjlighet att motivera den sammanvägda poängsättningen. Så här motiverar en av AT-läkarna varför han värderar Västervik högt:

"Mycket gott stöd, väsentligen välstrukturerat, lagom jourbörda och mycket eget ansvar med gott stöd gör AT här till en mycket lärorik och roligt tid i livet."

Länssjukhuset i Kalmar får 4,21 och Oskarshamns sjukhus 4,0 i poäng av de AT-läkare som deltagit i enkäten.

Thomas Lavergren, övergripande studierektor för AT-läkarna inom landstinget, är imponerad över att Västervik återigen finns i topp. Samtidigt pekar han på att det inte behövs så mycket poäng för att både Kalmar och Oskarshamn ska klättra i rankingen.

- Ett stort grattis till Västervik som åter igen ligger i topp av SYLF:s AT-rankning. Detta bevisar att AT-läkarna kontinuerligt verkar trivas i Västervik. Alla orter i landstinget har stort söktryck och antalet AT-läkare som stannar kvar i landstinget efter AT, ligger på över 50 procent, vilket också är en måttstock på kvaliteten på AT-tjänstgöringen, säger Thomas Lavergren.

Fakta/AT

Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning. Allmäntjänstgöringen omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare.

Sedan 2000 har Sveriges Yngre Läkares Förening gjort en enkät och presenterat en rankning av AT-orterna. Den anses betydelsefull för vilken AT-ort man söker sig till.

Förutom svenska sjukhus finns också Ålands centralsjukhus som en sökbar AT-placering. I årets enkät är det sammanlagt 68 AT-orter som rankats av knappt 1 700 AT-läkare som svarat på frågorna.

Mer information

Johan Liliequist, AT-studierektor, Västerviks sjukhus
073-157 89 39

Thomas Lavergren, övergripande studierektor, Landstinget i Kalmar län
070-202 84 34