7,2 procent med tryckskador

Pressmeddelande 2016-05-03

Den 9 mars hade 7,2 procent av de inneliggande patienterna på länets sjukhus tryckskador eller trycksår. Det var lägst i landet.

Det visar den senaste nationella mätningen där snittet för riket var 13,4 procent.

- ­I resultatet ser vi att antalet trycksår som uppkommer på sjukhus fortsätter att minska, tre procent av de inneliggande patienterna hade trycksår som uppkommit på sjukhus vid denna mätning. Resultatet är glädjande samtidigt som vi inte kan vara nöjda förrän den dag inga patienter drabbas av tryckskador eller trycksår när de ligger inlagda på sjukhus, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

Resultatet visar att det förebyggande arbetet med användandet av hälavlastning, och de planerade lägesändringarna i säng behöver stärkas. Här pågår en analys och planering för förbättringsåtgärder.

- Tydligast förbättring när det gäller det förebyggande arbetet ser vi i användandet av tryckavlastande dyna i stol, säger Ragnhild Holmberg.

Det aktiva förebyggande arbetet innebär bland annat att riskbedömning ska ske inom 24 timmar, att den hudbedömning som sker vid inskrivning ska dokumenteras, att madrasser anpassas, att hälavlastning används och att patienten regelbundet vänds efter schema.

Mer information

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
0480-840 90