79 vårdplatser berörs av temporär stängning

Pressmeddelande 2016-08-24

Den förlängda sommarstängningen kommer temporärt att beröra 79 vårdplatser vid länets sjukhus.

Det framgick av hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmbergs redovisning inför landstingsstyrelsens arbetsutskott på onsdagen.

Under sommarperioden har totalt 150 vårdplatser av cirka 600 varit stängda vid länets tre sjukhus. Bristen på sjuksköterskor och det ökade beroendet av hyrbolag är förklaringen till att 79 av dessa platser beräknas förbli stängda ytterligare en tid samtidigt som sjukhusen återgår till normal verksamhet efter sommaren. Förlängning gäller oktober ut. Det rör sig om 30 vårdplatser på Länssjukhuset i Kalmar, 15 platser vid Oskarshamns sjukhus och 34 vid Västerviks sjukhus.

- Vi kommer att följa utvecklingen dagligen och löpande utvärdera åtgärderna för att möta de behov som finns. Antalet platser det gäller är inte definitivt. Det kan bli färre, de närmaste veckornas dialog får utvisa det. Vår bedömning är att vi kan bedriva verksamheten med samma goda kvalitet som tidigare, säger Ragnhild Holmberg.

- Hälso- och sjukvårdsförvaltningens temporära åtgärd är nödvändig utifrån bemanningssituationen. Det är samtidigt viktigt att peka på att uppdragen som ligger på de tre sjukhusen inte har förändrats, säger landstingsdirektör Krister Björkegren.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott kommer fortlöpande att hållas informerad.

Fakta/Vårdplatser

I jämförelse med övriga Sverige har sjukvården i Kalmar län fler vårdplatser i förhållande till folkmängden än genomsnittet för landet. Kalmar län har 2,32 vårdplatser/1000 invånare mot 2,05/1000 invånare som är genomsnitt för landet.

Mer information

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
0480-840 90