Högst förtroende för vården i Kalmar län

Pressmeddelande 2016-03-10

De boende i Kalmar län har högst förtroende för hälso- och sjukvården i landet. Det framgår av Vårdbarometern 2015 som publiceras i dag.

Också förtroendet för sjukhusen i Kalmar län är det högsta i landet. 81 procent svarar ja på frågan. Också förtroendet för hälsocentralerna i länet är bland de högsta i landet.

Men det är inte bara på dessa punkter som länets sjukvård får högt betyg av de 1 000 länsbor som har svarat under våren och hösten 2015.

Årsrapporten visar också att länsborna är bland de mest nöjda i landet när det gäller tillgången till vård. 83 procent säger att de helt eller delvis instämmer i påståendet att de har den sjukvård de behöver. Bara två landsting får högre siffror.

Över hälften av de svarande anser att väntetiderna till besök och behandling på sjukhusen i länet är rimliga. Det är den näst högsta siffran efter Gotland. Också länets hälsocentraler får näst högst betyg i landet när det gäller väntetid för att komma till läkare, i det fallet är det Region Jönköping som hamnar överst.

­- Vi har under en rad år fått mycket goda betyg av befolkningen i länet, men för den skull kan vi aldrig vara nöjda. Det går att förbättra resultaten till medborgarnas och våras patienters bästa, säger landstingsdirektör Krister Björkegren i en kommentar.

Av Vårdbarometern framgår att kännedomen om det gemensamma sjukvårdsrådgivningsnumret 1177 fortsätter öka. I Kalmar län uppger 83 procent sig känna till telefonnumret. Också när det gäller webbplatsen 1177.se har kännedomen ökat kraftigt det senaste året.

Enkäten tar också upp medborgarnas attityder kring hälsa och sjukvård och syn på sjukvårdens framtida utveckling. Nedan följer några exempel.

  • 87 procent är beredda att avstå från antibiotika när så är möjligt även om det innebär fler sjukdagar. Det är en ökning mot föregående års Vårdbarometern.
  • 85 procent är positiva till att frågor kring levnadsvanor ställs i samband med vårdbesöket.
  • 93 procent anser att sjukvården ska kunna kräva rökuppehåll inför vissa operationer för att minska risken för komplikationer.
  • 89 procent tycker att detta är bra att specialisera olika sjukhus. Det är den näst högsta andelen i landet.
  • 48 procent säger att det skulle vara av mycket eller ganska stort värde att kunna läsa sin egen journal på Internet. Något som också varit möjligt i Kalmar län sedan i oktober förra året.

Fakta

Vårdbarometern gjordes under våren och hösten 2015 då 1 000 länsbor 18 år och äldre intervjuades och fick besvara sammanlagt 43 frågor kring hälso- och sjukvården. 69 procent av de intervjuade hade under det senaste halvåret besökt sjukvården som patient.

Syftet med Vårdbarometern är att stimulera till en demokratisk dialog och att identifiera förbättringsområden.

Mer information

Krister Björkegren, landstingsdirektör
0490-86 260