Granskning av privata vårdgivare

Pressmeddelande 2016-06-27

En KBT-terapeut i länet som tidigare fått kritik för bristande dokumentation har gjort märkbara förbättringar. Två andra bedöms ha god kvalitet.

Det framgår av den senaste granskningen av de privata vårdgivare som landstinget har avtal med. Revisionerna sker både generellt och slumpmässigt eller för att ett avvikande mönster vid debitering upptäckts. Avsikten är att genomföra granskningar avseende dokumentation, diagnos, behandlingsåtgärder samt krav i övrigt vad gäller journalföring. Kontroll sker om begärd ersättning stämmer överens med journaldokumentationen.

Vid en tidigare granskning fick en KBT-terapeut inom rehabiliteringsgarantin kritik för allvarliga brister i dokumentationen. En uppföljande granskning visar nu på märkbara förbättringar. Inga ytterligare åtgärder planeras från landstingets sida.

Granskningar av två andra KBT-terapeuter visar på god kvalitet.

Mer information

Karl Landergren, planeringsdirektör
0480-841 76