Arkiv för pressmeddelande och Lex Maria

 • Ny struktur för cancervården

  Pressmeddelande

  Landstingsstyrelsen informerades på tisdagen om förslaget till lokal nivåstrukturering som kommer att ske vid sjukhusen i länet.

 • Nollresultat väntas för 2016

  Pressmeddelande

  Landstinget beräknas göra ett ekonomiskt nollresultat 2016. Det framgår av delårsrapporten efter årets första fyra månader.

 • Lex Maria-anmälan efter självmord

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

 • Årets konstnärsbelöningar utsedda

  Pressmeddelande

  Årets konstnärsbelöningar ur Uddenberg-Nordingska Stiftelsen går till Oscar Guermouche och Linus Nordensson Spångberg.

 • Lex Maria-anmälan efter patientförväxling

  Lex Maria

  Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan fel patient fått en injektion med blodförtunnande medel.

 • Lex Maria-anmälan efter självmord

  Lex Maria

  Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.