Arkiv för pressmeddelande och Lex Maria

 • Patienter flyttas från psykiatrisk enhet

  Pressmeddelande

  Av brandsäkerhetsskäl kommer patienterna på Reimersholm, en av enheterna inom rättspsykiatrin i Västervik, att flyttas.

 • Kulturmedel till tre nya verksamheter

  Pressmeddelande

  Tre nya verksamheter får ett långsiktigt utvecklingsuppdrag och därmed tillsammans 1,2 miljoner i anslag av landstingets kulturnämnd.

 • 7,2 procent med tryckskador

  Pressmeddelande

  Den 9 mars hade 7,2 procent av de inneliggande patienterna på länets sjukhus tryckskador eller trycksår. Det var lägst i landet.

 • Lex Maria-anmälan efter missad ögonskada

  Lex Maria

  Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en allvarlig ögonskada upptäckts för sent.

 • Landstingets forskningsarbete prisas

  Pressmeddelande

  Satsningen på forskning i landstinget lyfts fram när Forska!Sveriges politikerutmärkelsen för 2016 går till landstingsrådet Anders Henriksson (S).

 • Lex Maria-anmälan efter självmord

  Lex Maria

  Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

 • Landstinget vill bli försöksområde

  Pressmeddelande

  Landstinget kommer att ansöka om att som försöksområde få ta över det ekonomiska ansvaret för sjukförsäkringen.