Arkiv för pressmeddelande och Lex Maria

 • E-remisser testas i sjukvårdsregionen

  Pressmeddelande

  Kortare väntetider för patienterna och snabbare och säkrare remisshantering. Det är några av fördelarna med elektroniska remisser över länsgränserna.

 • Lex Maria-anmälan efter försenad diagnos

  Lex Maria

  Chefläkare Anna Michaëlsson med ansvar för Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter försenad diagnos.

 • Prognos på tre miljoner för 2016

  Pressmeddelande

  Landstinget beräknas göra ett ekonomiskt resultat på tre miljoner för 2016. Det framgår av delårsrapporten efter åtta månader.

 • Landstingsplan 2017-2019 och budget 2017

  Pressmeddelande

  Nöjda invånare, god hälsa bland medborgarna, arbetsplatser som är attraktiva och utvecklande och god ekonomisk hushållning.

 • Barn- och ungdomspsykiatrin i topp

  Pressmeddelande

  Hög tillgänglighet till vård och behandling inom psykiatrin men en säsongsmässig nedgång på sjukhusen.