Arkiv för pressmeddelande och Lex Maria

 • Signalproblem vid Länssjukhuset i Kalmar

  Pressmeddelande

  I samband med byte av det signalsystem där patienter kan ringa efter personal har problem uppstått i kirurghuset vid Länssjukhuset i Kalmar.

 • Landstinget medverkar i Almedalen

  Pressmeddelande

  Landets bästa sjukhus, arbetet för att minska tobaksbruket och cancervården. Det är några saker som landstinget uppmärksammas för i år i Almedalen.

 • Granskning av privata vårdgivare

  Pressmeddelande

  En KBT-terapeut i länet som tidigare fått kritik för bristande dokumentation har gjort märkbara förbättringar. Två andra bedöms ha god kvalitet.

 • Lex Maria-anmälan efter utebliven utredning

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria då en uppföljande undersökning av misstänkt knöl inte skedde.

 • Internkontroll av vårdlegitimationer

  Pressmeddelande

  Landstinget har på eget initiativ genomfört en bred granskning av att medarbetare som jobbar inom vårdyrken som kräver legitimation också har sådan.