Årets kulturstipendiater utsedda

Pressmeddelande 2016-09-06

Landstinget kulturnämnd utsåg på måndagen Robert Fux, Stockholm, Emy-Rut Voksepp, Kalmar och Peter Elmberg, Mundekulla till årets kulturstipendiater.

Robert Fux, 37 år, som är uppvuxen i Kalmar har gjort en resa från amatörteatergruppen Triangelteatern i Kalmar till att göra de stora rollerna på Stockholms Stadsteater. Inte minst har hans rolltolkningar av Herbert Tingsten och som konferenciern i Cabaret uppmärksammats. Robert Fux är utbildad vid Teaterhögskolan i Stockholm och tillhör Kulturhuset Stadsteaterns fasta ensemble.

Robert Fux tilldelas ett belöningsstipendium på 20 000 kronor.

Emy-Rut Voksepp, 27 år, bosatt i Kalmar och Peter Elmberg, 44 år, bosatt i Mundekulla får vardera ett arbetsstipendium på 50 000 kronor.

Emy-Rut Voksepp ska använda stipendiet för att utveckla sitt examensarbete Dyeing Diversity med målsättningen att doktorera inom samma ämne. Det är ett textilt konstnärligt projekt och ett tvärdisciplinärt utforskande arbete där hållbarhetsutveckling står i fokus. Emy-Rut Voksepp har utvecklat en egen designmetod "Textethical design" som för samman kunskap om materialval, produktion och estetik.

Peter Elmberg ska använda stipendiet för att börja skriva musikalen "Hitkommarna", baserat på mötet med dagens invandrare/flyktingar som befinner sig i Sverige. Stipendiet möjliggör att slutföra manus och musik, att arbeta med regissör och ensemble. "Hitkommarna" är andra delen av musikalprojektet Nybyggarland där första delen "Hemstannarna" framförts 30 gånger i regionen.

Stipendierna kommer att delas ut i anslutning till landstingsfullmäktiges sammanträde i november.

Mer information

Maria Ixcot Nilsson, ordförande, kulturnämnden
070-3­33 68 28

Ingegerd Petersson, vice ordförande, kulturnämnden
070-318 78 38