Barn- och ungdomspsykiatrin i topp

Pressmeddelande 2016-10-31

Hög tillgänglighet till vård och behandling inom psykiatrin men en säsongsmässig nedgång på sjukhusen.

Det framgick av redovisningen vid landstingsstyrelsen på måndagen.

69 procent fick i september komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 63 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation. Att tillgängligheten är lägre i augusti och september följer mönstret från tidigare år.

Akutmottagningarna vid de tre sjukhusen noterar samtliga en stabil tillgänglighet i september. 92 procent av alla patienter vid akuten på Oskarshamns sjukhus fick hjälp inom fyra timmar, 85 procent av patienter i Västervik och 76 procent av patienterna vid Länssjukhuset i Kalmar.

Barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att visa upp hög tillgänglighet. Under årets åtta första månader var Landstinget i Kalmar län ett av de landsting som haft den allra högsta tillgänglighet till första besök. I snitt har 94 procent av patienterna fått en tid inom 30 dagar. Också när det gäller tid till fördjupad utredning eller behandling klarar BUP de uppsatta målen. I genomsnitt fick 80 procent tid inom 30 dagar. I september fick 100 procent av patienterna tid till fördjupad utredning eller behandling inom tidsgränsen och 95 procent fick tid till första besök inom 30 dagar.

När det gäller tillgängligheten till vuxenpsykiatrin fick 75 procent av patienter tid inom 60 dagar i september.

För primärvården redovisades tillgänglighet till läkare och till sjukvårdsrådgivningen på 1177 Vårdguiden.

I september var det drygt 80 procent som fick en tid till läkare på hälsocentral inom sju dagar. En något lägre andel än under sommaren. Antalet samtal till 1177 har minskat markant sedan i somras. I september rörde det sig om 11 481 samtal, varav 71 procent besvarades inom nio minuter. Medelsvarstiden var 7,49 minuter.

Mångbelönad strokeenhet

Elmar Keppel, överläkare vid medicinkliniken i Oskarshamn, redogjorde vid landstingsstyrelsen för strokeenhetens framgångsrika arbete vid sjukhuset. Enheten är en av de främsta i landet och har belönats ett flertal gång av Riksstroke. 2012 och 2015 har man rankats som bästa strokeenhet i landet och 2010, 2011 och 2013 fick man också hedersomnämnande för god strokevård.

I Oskarshamn har man också kommit långt för att snabbt sätta in propplösande behandling på patienter som drabbats av stroke. Mediantiden från det man kommer in på akuten tills behandlingen är påbörjad ligger på 22-30 minuter, att jämföra med rikets 70 minuter.