Barnen mest utsatta för kemikalier

Pressmeddelande 2016-09-21

Varje dag riskerar vi att utsättas för kemikalier som inte är bra för vår hälsa. Mest känsliga och utsatta är våra barn.

Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet, Miljösamverkan Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län anordnar därför en kunskapsdag i ämnet kemikalier och barn torsdagen 22 september på Länssjukhuset i Kalmar.

- Det är en utmaning för oss som kan driva frågan att påverka de miljöer där barn vistas och skapa en giftfri vardag att växa upp i, säger Linda Corneliusson Linde, miljömålssamordnare på länsstyrelsen.

En tidigare kunskapsdag riktade sig till inköpare och upphandlare inom offentlig förvaltning för att öka kunskapen om vilka krav som kan ställas för en giftfri miljö. Denna kunskapsdag vänder sig till anställda inom förskolan, vården samt kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Målet är att öka kunskapen kring barns utsatthet för kemikalier och vad som kan göras på den egna arbetsplatsen.

- Att informera blivande och nyblivna föräldrar om hur de kan minska kemikalieexponeringen i hemmet, visa information på 1177.se, är en viktig åtgärd inom vården, exemplifierar Johanna Schelin, hållbarhetschef inom landstinget.

Resultaten av en enkätundersökning om förskolemiljön i Kalmar län kommer också att presenteras på kunskapsdagen.

- En del arbete för att minska farliga ämnen har redan skett inom förskolan, men mycket återstår att göra, säger Karen Jensen, projektledare vid Regionförbundet i Kalmar län.

Experter inom kemi, folkhälsa, riskkommunikation och byggnation från Karlstad universitet, WSP, Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro och Landstinget i Värmland medverkar under kunskapsdagen.

Mer information

Johanna Schelin, hållbarhetschef, Landstinget i Kalmar län
0480-44 52 03

Linda Corneliusson Linde, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen i Kalmar län
010-223 82 40

Karen Jensen, Regionförbundet i Kalmar län
0480-44 83 80