Borgholms hälsocentral ökar öppettiden

Pressmeddelande 2016-04-12

Borgholms hälsocentral kommer att ha kvällsöppet under sju veckor i sommar för patienterna.

Det är under perioden 27 juni-12 augusti som hälsocentralen kommer att ha öppet fram till klockan 20.00 på vardagar istället för 17.00. Genom ett förlängt öppethållande klarar hälsocentralen alla akutbehov under vardagar med egen personal.

Den akutläkare som jobbar fram till 20.00 har heller inte beredskap under denna tid utan kan koncentrera sig till fullo på patienterna. Beredskapen som hittills varit 22.00-08.00 ändras därför till 17.00-08.00. Den delas med hälsocentralerna i Mörbylånga och Färjestaden.

- Vi vill ge en så kvalitetsmässig god vård som vi möjligt, samtidigt som vi ökar tillgängligheten. Det är anledningen till satsningen, säger verksamhetschef Åke Åkesson.

Av erfarenhet från tidigare år framgår att belastningen efter 20.00 är väldigt låg. Under hela förra sommaren kom bara fyra ambulanser efter kl 20.00 till hälsocentralen.

Mer information

Åke Åkesson, verksamhetschef, Borgholms hälsocentral
0485-151 44