E-remisser testas i sjukvårdsregionen

Pressmeddelande 2016-11-29

Kortare väntetider för patienterna och snabbare och säkrare remisshantering. Det är några av fördelarna med elektroniska remisser över länsgränserna.

Landstinget i Kalmar län använder i dag elektroniska remisser inom landstinget. Men för de patienter som remitteras till eller från kliniker i andra landsting eller regioner är det fortfarande pappersremisser som gäller. Nu pågår ett gemensamt projekt mellan Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland och Region Jönköpings län för att testa e-remisser för patienter som rör sig över landstings- och regiongränserna i den sydöstra sjukvårdsregionen.

Den här veckan skickar Länssjukhuset i Kalmar och Länssjukhuset Ryhov i Jönköping de första elektroniska remisserna för vissa patienter med blodsjukdomar till Universitetssjukhuset i Linköping.

- Elektroniska remisser mellan landsting och regioner är ett viktigt steg i hälso- och sjukvårdens digitalisering, säger Dan Johannesson, objektägare Gemensam Vårdprocess och överläkare i Landstinget i Kalmar län. Det underlättar för vården och minskar väntetiderna för patienterna.

- Vinsterna med elektroniska remisser är många för oss, säger Gunhild Nordesjö Haglund, verksamhetschef för medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar. Framför allt ur ett patientsäkerhetsperspektiv, eftersom det ger en snabbare remisshantering och vårdprocess.

- Men det minskar också pappershanteringen och risken att remisser kommer på avvägar. På det sättet kommer elektroniska remisser att leda till förbättringar för både patienter och medarbetare.

Det gemensamma projektet för e-remisser är en del i ett större, gemensamt arbete i sydöstra sjukvårdsregionen. Det syftar till att skapa snabbare och bättre vård för de patienter som rör sig över landstings- och regiongränserna.

Mer information

Dan Johannesson, överläkare, objektägare Gemensam Vårdprocess
0480-815 94