Emmakliniken upphör till hösten

Pressmeddelande 2017-02-02

Emmakliniken i Emmaboda upphör i oktober som enhet inom Hälsoval Kalmar län.

Det är resultatet av en överenskommelse mellan landstinget och Emmakliniken. Det är den private vårdgivare som själv velat bryta avtalet som egentligen sträcker sig till 31 december 2018. Redan i och med mars månads utgång upphör den gynekologiska verksamheten vid kliniken, primärvårdsdelen är dock kvar till 20 oktober.

I och med överenskommelsen har också samtliga ekonomiska mellanhavanden mellan landstinget och Emmakliniken reglerats.

De patienter som är listade vid Emmakliniken kommer att få brev hem där de erbjuds möjlighet att lista om sig vid någon annan enhet inom Hälsoval Kalmar län. Gör de inget aktivt val kommer de att listas vid den enhet som ligger geografiskt närmast bostadsadressen. 2 700 personer är i dag listade vid Emmakliniken.

Mer information

Sofia Hartz, beställarchef
0480-841 60