En region för sydöstra Sverige

Pressmeddelande 2016-02-11

I en framtid bör Kalmar län ingå i en region med de övriga Smålandslänen och Östergötland. Och om det är möjligt också Blekinge.

Det beskedet gav Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län på torsdagen till den statliga Indelningskommittén som utreder och ska ge förslag på Sveriges framtida regionindelning.

I det kompletterade yttrandet pekar landstinget och regionförbundet på många skäl som talar för en region för sydöstra Sverige. Det finns gemensamma intressen vad gäller arbetsmarknad, infrastruktur, forskning, utbildning, kultur, samt hälso- och sjukvård.

Dagens befintliga samarbetsstrukturer framhålls också i yttrandet, exempelvis:

  • Smålandslänen har ett samarbete kopplat till regionala utvecklingsfrågor.
  • Länen befinner sig i ett gemensamt strukturfondsområde.
  • Kalmar och Kronobergs län har ett gemensamt universitet
  • Den sydöstra sjukvårdsregionen, som i dag omfattar Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län, bör även fortsättningsvis hållas samman.

Mer information

Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande
070-517 60 30

Ulf Nilsson, regionförbundets ordförande
070-530 25 09