Ett nytt sätt att vara med och påverka landstinget

Pressmeddelande 2017-10-30

Vi vill veta vad du tycker!

Det är Landstingets budskap när det nu startas en digital invånarpanel där länets invånare kan vara med och påverka beslut om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur.

Bakom den digitala invånarpanelen står medborgarutskottet, som länge drivit medborgardialoger runt om i länet. Men då har utskottet i första hand träffat representanter från patient- och pensionärsföreningar. Jonas Hellberg, ordförande i medborgarutskottet förklarar bakgrunden så här:

– Vi vet att allmänheten vill vara med och påverka. Genom den digitala invånarpanelen hoppas vi kunna värva ett brett urval av invånare i länet – i olika åldrar och livssituationer.

Medborgarutskottets vice ordförande Madeleine Rosenqvist fortsätter:

– Vi vill skapa bättre beslutsunderlag för politiska beslut. Frågorna kan handla något som är brinnande aktuellt i landstinget, som vi snabbt kan samla in synpunkter på. Men en enkät kan också handla om hur framtidens hälso- och sjukvård bör utformas.

– Vi hoppas och tror att många vill vara med och påverka Landstinget. Genom invånarpanelen minskar trösklarna för att vara med och påverka. Invånarna kan svara på landstingets frågor när det passar dem bäst, säger Madeleine Rosenqvist.

Medborgarutskottets ambition är att värva uppemot 500 medlemmar i invånarpanelen. Den första enkäten planeras till november och kommer att handla om utvecklingen av primärvården, e-hälsa och tillgänglighet. Fem till sex enkäter per år planeras.

Fakta/Invånarpanelen

Alla som bor i Kalmar län är välkomna att vara med. Den som är intresserad registrerar sig på invanarpanel.ltkalmar.se. När en undersökning startar får man ett e-postmeddelande med en länk till frågorna. Man svarar anonymt. När tiden för undersökningen är slut sammanställs svaren och resultatet publiceras på landstingets webbplats.

Mer information

Jonas Hellberg (S), medborgarutskottets ordförande
070-670 05 72

Madeleine Rosenqvist (KD), medborgarutskottets vice ordförande
070-221 14 87