Förbättrad hjärtsjukvård i länet

Pressmeddelande 2016-02-16

Hjärtsjukvården i Kalmar län fortsätter att förbättras. Det framgår av kvalitetsregistret Swedehearts index för 2015.

Västerviks sjukhus håller ställningarna som ett av de bättre i Sverige på hjärtsjukvård. Liksom 2014 får Västervik i 8,0 poäng av 11,0 möjliga. Oskarshamns sjukhus och Länssjukhuset i Kalmar har förbättrat sitt kvalitetsindex betydligt. Oskarshamn från 6,5 till 7,0 poäng och länssjukhuset från 4,5 till 6,0 poäng.

- Det finns ett bra samarbete mellan sjukhusen i länet och mellan sjukhusen och primärvården. Det visar inte minst att allt fler slutar röka efter en hjärtinfarkt. Eftervården är viktig. Det handlar om rökfrihet, fysisk träning och blodfetts- och blodtrycksbehandling, säger Karl Landergren, medicinsk rådgivare i landstingsdirektörens stab.

När det gäller just index för eftervård kommer Västerviks sjukhus på första plats och Oskarshamn på fjärde plats.

Swedehearts kvalitetsindex är ett mått på vården vid alla sjukhus som tar emot hjärtinfarktpatienter. Kvalitetsindexet baseras på elva åtgärder som rekommenderas med hög prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.

Mer information

Karl Landergren, medicinsk rådgivare, landstingsdirektörens stab
0480-841 76