Förbättringspris till Oskarshamns sjukhus

Pressmeddelande 2017-09-20

Medicinavdelningarna 40 och 41 på Oskarshamns sjukhus och samrehab blev vinnare av Bästa förbättring för sitt arbete med nutrition.

Under inspirationsdagen Leda för förbättring – varje dag på onsdagen i Västervik presenterades landstingets tre bästa förbättringar och dessutom bästa förbättringsledare. Totalt hade 45 nominerade bidrag skickats in och bedömts av en jury på fem personer bestående av en patient, medarbetare och chefer i landstinget och en extern forskare.

Teamet från Oskarshamns sjukhus tog emot ett guldägg och 10 000 kronor som går till verksamhetens fortsatta förbättringsarbete.

Deras arbete har genomförts inom förbättringsprogrammet under 2016-2017 och har haft fokus på de många patienter som förlorar i vikt när de är inlagda. Något som gör att det kan ta längre tid att återhämta sig från en sjukdom. Dålig näringstillförsel kan på så sätt bli en bidragande orsak till att tiden på sjukhus förlängs. Målet för förbättringsteamet blev därför att förbättra valet av nutrition - näring och kost - för inneliggande patienter som har identifierats som dåligt nutrierade.

Vid första mätningen i början av förbättringsprogrammet var det 43 procent av patienterna som personalen upplevde inte åt bra som fick rätt val av nutrition. Vid sista mätningen var siffran 70 procent.

Utöver mätningarna har det genomförts utbildningar för sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Teamet har också tagit fram ett flödesschema för nutritionsval som har spridits på avdelningarna.

Brett utbud av e-tjänster inom distriktsrehabiliteringen

Med fokus på både patient och verksamhet har samrehab, rehab söder, IT och kommunikationsenheten i landstinget tagit fram e-tjänster i landstinget tagit fram e-tjänster som bland annat gör det möjligt för patienten till möte via video. Patienten kan nu också själv söka tider för besök via en tidbokning på webben.

Förbättringsarbetet är ett sätt att möta förväntningar från såväl invånare och patienter som medarbetare och övriga sjukvårdsenheter. Som ett resultat av arbetet har samverkan mellan länets rehabverksamhet ökat men också tydligheten gentemot andra delar av vården.

Arbetet belönades med ett silverägg och 5 000 kronor.

Matsvinnet minskade med "Glada kvarten"

När landstinget började mäta matsvinn under 2013-2014 låg det på 35 procent från kostverksamheten vid sjukhusen.

För att minska svinnet och minska slöseriet både ekonomiskt och miljömässigt påbörjades ett förbättringsarbete. Under 2016 var svinnet nere i 23 procent och en av många åtgärder har varit Glada kvarten som går ut på att det som är kvar från dagens lunch säljs till ett lägre pris under en kvart på eftermiddagen vid länets sjukhus.

Förbättringsarbetet som landstingets kostverksamhet har drivit belönades med ett bronsägg och 3 000 kronor.

Bästa förbättringsledare

För första gången delades också priset för Bästa förbättringsledare ut och juryn valde Ann-Louise Elling, verksamhetschef på Kvarnholmens hälsocentral i Kalmar som vinnare bland de inskickade bidragen.

Ann-Louise Elling har varit verksamhetschef i primärvårdsförvaltningen i cirka nio år och har hela tiden varit aktiv i att förbättra verksamheten. Hon har under en period även kombinerat sitt uppdrag som chef med ett deltidsuppdrag som utvecklingsstrateg.

Kvarnholmens hälsocentral har under hennes ledarskap tagit sig an flera nya arbetsområden som pilotenhet. Digital hälsocentral, 1177 e-tjänster, standardiserade vårdförlopp är några exempel. Enheten har också deltagit med flest projekt i landstingets förbättringsprogram och flera av de förbättringar man tagit fram där har sedan spridits till andra delar av landstinget.

Fakta/Landstingets förbättringsarbete

Landstinget i Kalmar län har som mål att erbjuda invånarna Sverige bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet inom hälso- och sjukvård.

Utnämningarna av Bästa förbättring och Bästa förbättringsledare är ett led i arbetet att genom långsiktighet och ständiga förbättringar uppnå bästa tänkbara vårdkvalitet. Ett arbete som drivs under mottot Varje dag lite bättre – kraften hos många!

Mer information

Magnus Persson, utvecklingsdirektör
0480-845 25